ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:40
އެތްލެޓިކޯގެ ޑިޕައުލް އުފާފާޅު ކުރަނީ
އެތްލެޓިކޯގެ ޑިޕައުލް އުފާފާޅު ކުރަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ޑޯޓްމުންޑް ބަލިކޮށް، އެތްލެޓިކޯ އަށް އެޑްވާންޓޭޖް
 
އެތްލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-1އިން

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑް 2-1އިން ބަލިކޮށް ސްޕޭނުގެ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އެޑްވާންޓޭޖް ހޯދައިފި އެވެ.

މި ދެ ޓީމު ކުޅެންޖެހޭ ދެ ވަނަ މެޗު އަންނަ ހަފުތާގައި އޮންނާނީ ޑޯޓްމުންޑްގެ ދަނޑުގަ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި އެތްލެޓިކޯއިން ވަނީ 32 މިނިޓް ތެރޭގައި ދެ ގޯލު ޖަހާފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޯޅު ޑިޕޯލް ޖެހީ ހަތަރު ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ލިނޯ ދެ ވަނަ ގޯލު ޖެހީ 32 ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ. އެތްލެޓިކޯ އަށް ގޯލު ޖަހައިނީ މެޗު ނިމެން 9 މިނިޓަށްވީ ފަހުން ހަލާ އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ޑޯޓްމުންޑްގެ ކޯޗު ބުނީ ބަލިވީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހެދިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް 2-1ގެ ނަތީޖާ އަކީ ތަފާޓު ބޮޑު ނަތީޖާއެއްނޫން ކަމަށެވެ.

"ދެ ޓީމަށް ވެސް އަދި މިއޮތީ ވަރަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް. އެހެންވީމާ އަހަރުމެންނަށް މި މެޗުން ފާހަގަވި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްގެން ދެ ވަނަ މެޗުން މޮޅުވެވިދާނެ. މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ 30 މިނިޓް ދިޔައީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް. އެއީ އަހަރުމެންނަށް މެޗު އުނދަގޫވި ސަބަބަކީ ވެސް. އެކަމަކު ވެސް ޓީމު އޮތީ ވަރަށް  ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އެތްލެޓިކޯގެ ކޯޗު ޑިއެގޯ ސިމިއޯނޭ ބުނީ ޑޯޓްމުންޑަކީ ބަލިކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ ޓީމު ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ބަލިކުރަން އެއްވެސް ޓީމަކަށް ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް