ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 17:30
ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގޭ ލަވްރޯވް
ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގޭ ލަވްރޯވް
އަނަދޮލޫ
ރަޝިއާއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެ: ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު
 
މޮސްކޯގެ ކޮންސަޓް ހޯލަށް ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔަކު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި 144 މީހުން މަރުވެ 550 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާއިން އެއްބާރުލުން ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގޭ ލަވްރޯވް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްބާރުލުން ދެމިއޮންނާނެ، އޭގެ ތެރޭގައި މަލްޓިލޭޓަރަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭނެ،"
ލަވްރޯވް އާ ހަވާލާދީ ރަޝިއާގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގގައި ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގް ޔީ އާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ދެޤައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައާއި، އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތާއި، އދ އާއި ޖީ20 ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ގުޅިގެން އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުކެވެ.

ލަވްރޯވް ވަނީ މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މޮސްކޯ ސަރަހައްދަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ދިން ތައުޒިޔާގެ މެސެޖާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މޮސްކޯ އޮބްލާސްޓްގެ ކްރަސްނޯގޯސްކްގައި ހުންނަ ކްރޮކަސް ސިޓީ ކޮންސަޓް ހޯލަށް ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔަކު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި 144 މީހުން މަރުވެ 550 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

މިހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިސިސްއިން ނަގާފައިވާއިރު، މި ހަމަލާގައި ސީދާ ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ރަޝިޔާއިން ވަނީ ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް