ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 21:10
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ލ އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 2 ޖެހުމާ ހަމައަށް އެސަރަހައްދަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ލ އަތޮޅުން ފެށިގެން ގއ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 2 ޖެހުމާ ހަމައަށް އެސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރޭކަމުގައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް