ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 17:24
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
އެމްވީކްރައިސިސް
އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދުން
ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
މި އެކްސިޑެންޓް ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން
 
މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ 48 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކަށް

މާލޭގެ އިއްޒުއްދީން މަގުގައި ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެހި، އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިއްޒުއްދީން މަގުގައި ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި އެ މަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލަކުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 23:17 އެހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ 48 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ވަގުތު ސައިކަލުގައި ތިބި ދެމީހުން މަޑުނުކޮށް ފިލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސައިކަލާއެކު އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް