ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 13:22
ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި އަރިއަޅާލާފައިވާ އިމާރާތެއް
ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި އަރިއަޅާލާފައިވާ އިމާރާތެއް
ބީބީސީ
ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުން
ޓައިވާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
 
ބުދަދުވަހުގެ ބިންހެލުން ފެށިފައިވަނީ ޓައިވާންގެ ހުއާލިއަންސިޓީން، 11 މޭލު އަޑިން

ޓައިވާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ބުދަދުވަހު ހެނދުނު އެ ޤައުމުގެ ގަޑިން 8 ޖަހާއެހާއިރު 7.4ގެ ބާރު މިނުގައި އައި މި ބިންހެލުމަކީ ފާއިތުވި ފަންސަވީހަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި އެ ޤައުމަށް އައި އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެވެ. މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މެންދުރެއްހާއިރު ހަތެއްގައި ހުރިނަމަވެސް މިއަދަދު މައްޗަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން މަދުވެގެން ހަތް އިމާރާތް އަރިއަޅާލާފައިވާ އިރު އަދިވެސް އެތައްބަޔަކު އިމާރާތްތަކުން ނުނިކުމެވި ބަންދުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އެކި ހާދިސާތަކުގައި 700 އަށް ވުރެ ވިނަ މީހުންނަށް އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ފަޔަރ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޔޫއެސް ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާރވޭ އިން ބުނި ގޮތުގައި ބުދަދުވަހުގެ ބިންހެލުން ފެށިފައިވަނީ ޓައިވާންގެ ހުއާލިއަންސިޓީން، 11 މޭލު އަޑިން ނެވެ.  އަދި މި ބިންހެލުމާއެކު 100ވަރަކަށް އާފްޓަރ ޝޮކް އައިސްފައިވާއިރު ގުޑުންތައް ވެރިރަށް ޓައިޕޭއާ ހަމައަށް ވެސް ފޯރާ، ޓައިޕޭގެ އިމާރާތްތައް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޑާފައިވެއެވެ.

ޓައިވާންގެ ބިންހެލުމާ އެކު އަވަށްޓެރި ޖަޕާން އަދި ޗައިނާ ވެސް ވަނީ ތައްޔާރީ ހާލަތަށް އައިސްފައެވެ. ޖަޕާންގައި ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރުނު ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ އިންޒާރު ވީއްލާފައެވެ. އަދި ޖަޕާންގެ ނަހާ އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

ބިންހެލުމަށްފަހު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޕޯސްޓުގައި ޓައިވާންގެ ރައީސްވަނީ ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ މެސެޖުތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ކިޝީޑާ ވަނީ ޓައިވާނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ޖަޕާން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު 9.0ގެ ބާރުމިނުގައި ޖަޕާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަށް ފަހު އެ ޤައުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެފައިވަނީ ޓައިވާނުންނެވެ.

ޖަޕާންގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ ޓައިވާނަށް އެހީވާން ތައްޔާރުކަން އަންގާފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް