ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 12:22
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިސްރާއީލުން އިރާނަށް ދިން ޙަމަލާ
އިސްރާއީލުން އިރާނު ކޮންސުލޭޓަށް ދިން ޙަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކުރިއިރު، އިސްރާއީލުގެ ނަންވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރޭ
 
އެއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާވެސް ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއެއް ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގައި ހުންނަ އީރާންގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީން ދިން ޙަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކުރިއިރު، އިސްރާއީލުގެ ނަންވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދާދި ފަހުން އިރާނުގެ ކޮންސުލޭޓަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ޙަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި، އެއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާވެސް ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މި ޙަމަލާގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވި އާއިލާތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދިވެހިންގެ ނަމުގައި އިހުލާސްތެރި ތައުޒިޔާ ކިޔާކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން މި ޙަމަލާ ކުށްވެރިކުރިއިރު، މި ޙަމަލާ ދިން ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުގެ ވާހަކަ އެ ބަޔާނުގައި ނެތުމުން ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

ކޮންސިއުލޭޓަށް އިއްޔެ ދިން ހަމަލާގައި އީރާނު ޤުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ރިޒާ ޒަހެދީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާއިރު، އިރާނުން ވަނީ އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް