ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 13:21
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
އެމްޑީޕީ
އުތުރު ތިލަފަޅު
ޗައިނާއިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަަނީ ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ނޫން، އެއީ އަސްކަރީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއް - ފައްޔާޒު
 
މިިއީ ޖިއޯޕޮލިޓިކަލް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގާ ހަނގުރާމައަކާ ދިމާލަށް ދިއުމުގެ ނިޝާންތަކެއް
 
ބޮޑެތި ބިންތައް ހުއްޓާ ލޮނުގައި ގަސް ހައްދަން އަންނަނީ ކީއްކުރަންތޯ ސުވާލު އުފެއްދެވި
 
އެ އަންނަނީ މިހިސާބުން ދުރު ބޮޑު ގައުމެއްގެ މިލިޓަރީ މަސައްކަތް ކުރަން ވެގެން

ޗައިނާއިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަަނީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އަސްކަރީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއް ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބެއްވި ކޭމްޕޭން ހަރަކާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އުތުރު ތިލަފަޅުވަނީ 200 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފަ ކަމަށާއި، ރިސޯޓް ހަދަން އެ ފަޅު ވިއްކާލައިފިނަމަ އެތަނަކީ 150 އާއި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެކުއެޒިޝަން ކޮސްޓް ލިބޭނެތަނެއް ކަމަށެވެ. އެތަން ރިސޯޓް ހަދަން ވިއްކާލާފައި ލިބޭ ލާރިން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލ. އަތޮޅު ގަމުގައި ބޮޑެތި ބިންތައް އޮތް އިރު، ޕީއެންސީގެ ޗެއަރޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ގެ ފޮނަދޫ އެބައޮތް ކަމަށާއި، ވަށަފަރު އަދި ކެލާފަދަ ބިންބޮޑު ރަށްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އުތުރުތިލަފަޅުން ބިމެއް ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އުޅޭ ސަބަބާއި މެދު ފައްޔާޒު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

މާ ރަނގަޅު އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެން އޮތްތަނެއްގައި، ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އޮތް ތަނެއްގައި ގަސް އިންދައިގެން ކާބޯތަކެތި ހައްދަން އުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ ލޮނުގައި. މިއީ ވިސްނަން ޖެހޭކަމެއް. ހަގީގަތުގައި މިކަމުގައި އެބައޮތް ޖިއޯޕޮލިޓިކްސްގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ގުޅިފައި. ގަސް އިންދާކަށް ނޫން އެތަނަށް އެ އަންނަނީ. އެތާ ކުރިމަތީގައި އެއޮތީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަރުގަދަ ބަނދަރެއް. އެހިސާބަށް އެ އަންނަނީ މިހިސާބުން ދުރު ބޮޑު ގައުމެއްގެ މިލިޓަރީ މަސައްކަތް ކުރަން ވެގެން.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި 3 މަސް ވަންދެން ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދެއް، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އަޑި އޮތްގޮތް ބަލަމުން ޗާޓް ހަދަމުންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީ ސަރުކާރުގައި އެގްރީމެންޓްތަކެއް ހަދާ ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ކުރިކަމެއް މިހާރު އެގްރީމެންޓެއް އޮތްކަމެއް ނެތްކަމެއް ވެސް ނޭނގި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ނެގޭ މައުލޫމާތަށް ވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭ އިރު، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ސަރަހައްދުގައި ހަނގުރާމައަކާ ދިމާލަށް ދިއުމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މާ ދުރުގައި އޮތް ގައުމެއްގެ ބާރު މި ސަރަހައްދަށް ގެނެސް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވައްދައިގެން، މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނަގާލަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެެ. މިއީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށް ފައްޔާޒު ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ 2028 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެފައި އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ކިތައްމެއް ގަހެއް އިންދާފައި އޮތަސް އެތަން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނަށް ހަގީގަތުގައި ވެސް އިންވެސްޓެއް ކޮށްފައި އޮތްނަމަ އެކަން ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ބޮޑު ބިމެއް ދައްކާ އެކަން އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އަންގާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ގުއަންގޑޮންގގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަބަޔަކު ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ޖެހިއްޖެ
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން ބޯޑަރުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ: މޯދީ
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެ: ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި