ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 12:58
ގެއްލުނު ކުއްޖާ
ގެއްލުނު ކުއްޖާ
13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފެނުން
ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ، ހާލު ރަނގަޅު
 
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ރ. އިނގުރައިދޫ، ކަނބުރުގެ، ޢާއިޝަތު ޒީވާ ސަޢީދު
 
ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޒީވާ މިއަދު 12:15 އެހާކަންހާއިރު މާލެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް
 
ފުލުހުން ވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އާއްމު ފަރާތްތަކުން ދޭ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި

ހުޅުމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަކުއްޖާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ރ. އިނގުރައިދޫ، ކަނބުރުގެ، ޢާއިޝަތު ޒީވާ ސަޢީދުކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޒީވާ މިއަދު 12:15 އެހާކަންހާއިރު މާލެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އާއްމު ފަރާތްތަކުން ދޭ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ގެއްލިގެން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފުލުހުން އިއުލާންކުރެއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުން ހޯދުމަށް އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ވެސް އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް