ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 13:50
އުމްރާވެރިން
އުމްރާވެރިން
އަލް-ސަފާ ގްރޫޕް
އުމްރާއަށް ގެންދާ ޖަމާއަތުގެ ހުއްދަ ނެތުން
އުމްރާއަށް ގެންދާ ޖަމާއަތަކީ ރަސްމީ ހުއްދަ އޮތް ޖަމާއަތެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ޝަހީމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
 
މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ބަހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކުން، އެ ޖަމާއަތަކީ ރަސްމީ ހުއްދަ އޮތް ޖަމާއަތެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީއަލްމަޝްޢަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި މައްކާ އަށް ދިޔަ 50 އުމްރާވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ ނާދެވި ތާށިވެފަވާ ހާދިސާ އެއް ފެންމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދާ ނަމަ، އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުން އެ ދާ ޖަމާޢަތްތަކަކީ އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ރަސްމީ ހުއްދަ އޮތް ޖަމާޢަތްތަކެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ކަމަށެވެ.ހަމައެހެންމެ އުމްރާ އަށްއެފަދަ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ގެޒެޓުން ވެސް ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލް މަޝްއަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން އުމްރާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންތަކެއް މައްކާގައި ހާލުގައި ޖެހުނުކަން ހާމަވީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައެވެ.

އެގްރޫޕުން އުމްރާއަށް ދިޔަ މީހެއްގެ އާއިލާގެ މީހަކު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާވުމަށް މައްކާއަށް ދިޔަ 25 މީހަކު މަގުމަތިވެފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ތަފްސީލު ދެމުން އެމީހާ ބުނީ އުމްރާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ގްރޫޕުތަކުން އާންމުކޮށް އުމްރާވެރިންނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް މި ގްރޫޕުންވެސް ކުރިޔަށްގެންގޮސް އުމްރާގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ކިޔައިދީފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެފަހުން މައްކާއަށް ދިޔުމަށްފަހު އެމީހުން ތިބޭ ހޮޓާ ކައިރިއަށް ބަހުގައި ބޭލުމަށްފަހު އުމްރާވެރިންނާ ހަވާލުވެގެންދިޔަ މީހާ ގެއްލުނުކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން ދަބަސްތައް ހިފައިގެން ހޮޓާ ކައިރީގައި ތިބީކަމަށާއި އެތާންގައި ތިއްބާ ރޯދަ ވީއްލަން ޗިޕްސްކޮޅަކާއި ޕެކެޓްތަކެއް ގެނައި ކަމަށެވެ.

އޭގެފަހުން އަލް މަޝްއަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ދީފައިނުވަކަމަށް އެ ގްރޫޕުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ފަހުން ބެލިބެލުމުން ހޮޓަލަށް ބުކިންގ ވެސް ހަދާފައިނުވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ބަހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އަލް މަޝައަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގުރޫޕުގެ ހުއްދަ މިދިޔަ އަހަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބާތިލު ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެ ގްރޫޕްގެ ނަން ޓްރެވެލް އެޖެންސީއެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް މިއަހަރުވެސް އެ ޖަމާއަތުން ވަނީ އުމްރާއަށް މީހުން ގެންގޮސްފައެވެ. އެ ޖަމާއަތަކީ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަން މީގެ ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް