ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ސްޓޭން ވަވަރިންކާ

ޔޫއެސް އޯޕަން ޗެމްޕިއަން ވަވަރިންކާ އަށް ދެން މި އަހަރު ނުކުޅެވޭނެ!

  • އަނބުރާ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަންނާނީ ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށް
  • ސާޖަރީއެއް ނަހަދާ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވާނެ މަގެއް ނުފެނުނު
  • ވަވަރިންކާ އަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ މަހު ވިމްބެލްޑަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި

ކ. މާލެ | 5 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 15:00 | 2,840

ސްޓޭން ވަވަރިންކާ ޔޫއެސް އޯޕަން ތައްޓާއެކު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔޫއެސް އޯޕަން ޗެމްޕިއަން ސްޓޭން ވަވަރިންކާ އަށް ދެން މި އަހަރު އިތުރަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު ކަކުލު ހުޅަށްލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރި ވަވަރިންކާއަށް މި އަހަރު ދެން އިތުރަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ހާމަކުރީ ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓަކުންނެވެ.

ކަކުލު ހުޅުގެ ސާޖަރީއެއް ހެދުމަށް ފަހު ފޭސްބުކްގައި ވަވަރިންކާ ކުރި ޕޯސްޓުގައި ބުނީ ޓެނިހަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް އެންމެ ލޯބިވާ ކުޅިވަރު ކަމަށާއި، އަނބުރާ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަންނާނީ ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ވީހާ ވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޓެނިސް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ވަވަރިންކާ ބުނީ އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރާ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސާޖަރީއެއް ނަހަދާ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވާނެ މަގެއް ނުފެނުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރުއްސުރެ ރިކަވަރީ ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ވަވަރިންކާ އަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ މަހު އޮތް ވިމްބެލްޑަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރަޝިއާގެ ޑެނީލް މެޑެވެވްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައެވެ. އެގޮތުން އެ މެޗުން ބަލިވެ ވަވަރިންކާ ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ.

ތިން ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ވަވަރިންކާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ސެމީން ޖާގަ ހޯދުމުގެ އިތުރުން ފްރެންޗް އޯޕަންގެ ފައިނަލުން ވެސް ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ.

ވަވަރިންކާ އަށް އަނިޔާވެ މުޅި އަހަރުގައި ދެން ނުކުޅެވޭއިރު، ދުނިޔޭގެ އެއް ނަމްބަރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ނޯވަކް ޖޮކޮވިޗްގެ އުޅަނބޮއްޓަށް ލިބުނު އަނިޔާއާއެކު އޭނާ އަށް ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.