ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 17:45
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 900ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން މިހާތަނަށް ފުރުވާލެވިފައިވޭ: ޝަމްއާން
 
ޑޮލަރު ވިޔަފާރީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބިދޭސީން އުޅޭ
 
މިހާރު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 2 ނުވަތަ 3 ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން
 
ބިދޭސީން ނަގަނީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހު

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެށި މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 900ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ވަނީ ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލޯކަލް ގަވަނަންސް މިނިސްޓްރީ، ހޯމް މިނިސްޓްރީ، އިމިގްރޭޝަން އަދި ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝައްމާން ވިދާޅުވީ، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން މަދު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާރު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 2 ނުވަތަ 3 ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، ބޮޑެތި ރެއިޑްތައް ޖަހާ ކަމަށެވެ.

ޝަމްއާން ވިދާޅުވީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ނަގަނީ ވެސް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަމްއާން ވިދާޅުވީ އެމީހުންތައް ޑީޕޯޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް 900ށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ފުރުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް ޝަމްއާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަމްއާން ވިދާޅުވީ ޑޮލަރު ވިޔަފާރީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބިދޭސީން އުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ ހަމައެކަނި އޭޓީއެމްތަށް ކައިރީގައި ނޫން ކަމަށާއި، ވައިބާ ގްރޫޕްތައް ވެސް ހިންގާ ކަމަށެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ 9 މާރިޗް 2024ގައި ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާ ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި 7 ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މިފަދަ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް