ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 12:46
ގެއްލުނު އުމްރާވެރިޔާ ފެނުން
ގެއްލުނު އުމްރާވެރިޔާ ފެނުން
ގެއްލުނު އުމްރާވެރިޔާ
ގެއްލުނު އުމްރާވެރިޔާ ފެނިއްޖެ
 
އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު

އުމްރާ އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދި އުމްރާވެރިއާކީ ނިމްސާ އަލް ޙައްޖު ވަލް ޢުމްރާގެ ޙަވާލުގައި ގޮސް ހުރި މީހެކެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ، ހަވާ، މުޙައްމަދު ތައްޚާނެވެ.

އޭނާ ގެއްލުނު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 3:00 ގައި ގްރޫޕުގެ ޢުމްރާވެރިންނާއެކު ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ޙަރަމްފުޅަށް ދިޔުމަށްފަހުގައެވެ.

އެ ގްރޫޕުން ވަނީ އޭނާ ފެނުނުކަން ހާމަކޮށް ރޭ ދަންވަރު ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް އެ ގްރޫޕުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އުމްރާވެރިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުމްރާ ދަތުރު ނިންމާލައިފި
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވޭ، ހުއްދަ ނެތް ގްރޫޕްތަކުން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަނީ ''ސައޫދީ ޓުއަރ''ގެ ނަމުގައި
ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްގެން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެފަރާތަކުން : އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވޭ، އުމްރާވެރިން އެނބުރި މާލެއަށް އަންނަން ފަށައިފި
އުމްރާއަށް ގެންދާ ޖަމާއަތަކީ ރަސްމީ ހުއްދަ އޮތް ޖަމާއަތެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ޝަހީމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
އަލް މަޝްއަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން އުމްރާއަށް ދިޔަ އުމްރާވެރިން މައްކާގައި މަގުމަތިވެފައި