ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 16:41
ޖަރުމަނުގެ ކީޕަރު މެނުއަލް ނޯޔާ
ޖަރުމަނުގެ ކީޕަރު މެނުއަލް ނޯޔާ
ގޫގުލް
މެނުއަލް ނޯޔާ
ޔޫރޯގައި ޖަރުމަނުގެ އެއްވަނަ ކީޕަރަކަށްވާނީ ނޯޔާ: ނާގްލްސްމަން
 
ނާގަލްސްމަން ބުނަނީ މި ނިންމުންވާނީ ފުރަތަމަ 11 އަށް ވާދަކުރާ ޓާސްޓެގަން އަށް ވެސް އަންގާފައި ކަމަށް

ގައުމީ ޓީމަށް މެޗެއް ނުކުޅޭތާ ދެ އަހަރުވި ނަމަވެސް އަންނަ ޖޫން މަހު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޖަރުމަނުގެ އެއްވަނަ ކީޕަރުކަން ކުރާނީ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން މެނުއަލް ނޯޔާކަން ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމު މި ހަފުތާގައި ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ފްރާންސް މެޗަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރަން ފެށި ފަހުން ނޯޔާ އަށް ހާނިއްކަވެ، ޓީމުން އުނިކުރަން ޖެހުމުން އޭނާގެ މުސްތަގްބަލާމެދު ނޫސްވެރިން ސުވާލު އުފައްދަން ފެށުމުންނެވެ.

ނޯޔާ އާއި ނާގްލްމަން އަކީ ބަޔާން މިއުނިކްގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ދެ މީހުންނެވެ. ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ނާގަލްސްމަން ވަކިކުރުމުން އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހެދި އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް ނޯޔާ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ގައުމީ ޓީމަށް މެޗެއް ކުޅުނީ 2022ގެ ވޯލްޑްކަޕުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ޖަރުމަނު ކެޓި މުބާރާތުގަ އެވެ.

"މި ނިންމުންވާނީ މާކުރިން ނިންމާފައި. ނޯޔާ އަށް ކުރިމަތިވި ހާނިއްކަ އަކީ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް. އެހާނިއްކަ 10 ވަރަކަށް ދުވަހުން ރަނގަޅުވާނެ. އެއީ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭވަރުގެ ކަމެއްނޫން،"
ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

ކޯޗުގެ މި ނިންމުމާ އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭނެ ކުޅުންތެރިއަކީ ބަދަލު ކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ ޓާސްޓެގަން އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުން އައީ ވެސް ނޯޔާ ނެތް ދުވަސްތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމުން ގައުމީ ޖާޒީގައި ޔޫރޯ ކުޅުމަށެވެ. އެކަމަކު ނާގަލްސްމަން ބުނީ އޭނާގެ ނިންމުންވާނީ ޓާސްޓެގަން އަށް ވެސް އަންގާފައި ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެން ވަރަށް ނަސީބު ރަނގަޅު. ސަބަބަކީ މޮޅު ބަދަލު ކީޕަރަކު ހުރުން. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ގޮވާލިޔަސް ޝައްކެއްނެތި ކުޅެވޭ ފެންވަރުގެ މޮޅު ބަދަލު ކީޕަރުހުރުމުން އަހަރެން ވަރަށް އުފާވޭ،"
ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ކީޕަރު ނޯޔާ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް މެޗުތަކުގައި ހަދާފައިވުމާއި، އޭނާގެ ކުރީގެ މޮޅު ކުޅުން މި ފަހަކަށް އައިސް ދެއްކިފައިނުވާއިރު އޭނާ އަށް ބަރޯސާވާން ނާގަލްސްމަން ނިންމުމަކީ 32 އަހަރުގެ ޓާސްޓެގަން އާ ދެމެދު އޮތް ހިތްހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ފުރަތަމަ 11ގެ މައްސަލައިގައި ދެ ކީޕަރުންގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާއިރު މުބާރާތަށްދާއިރު މިއީ ހައްލު ކުރަން އުނދަގޫ މައްސަލައަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ ބާއްވަނީ ވެސް ޖަރުމަނުގަ އެވެ. މިހެންވެ އެ ގައުމުން އުއްމީދު ކުރަނީ ތަށި ހޯދުމަށެވެ.

ނޯޔާ އަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ޖަރުމަނަށް ހޯދައިދިން ކެޕްޓަން އަދި އެ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކީޕަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް