ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 09:28
ސްޕޭނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ބަލައި ފާސްކުރަން ފުލުހުން ވަދެ
ސްޕޭނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ބަލައި ފާސްކުރަން ފުލުހުން ވަދެ
ބީބީސީ
ފުޓްބޯޅަ
ސްޕޭނުގެ ފުލުހުން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނަށް ވަދެއްޖެ، ކުރީގެ ރައީސް ހައްޔަރުކުރަނީ
 
ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ގެ ވެސް ފާސްކުރި

ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ސްޕޭނުގެ ފުލުހުން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ބަލައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ރޮއިޓާސްއާ ހަވާލާދީ ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒުގަދަ މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވަނީ މިކަން ކުރީ ސްޕޭނުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އަމުރަށެވެ. އަދި މިއީ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި މަނީލޯންޑްރިން އާއި ނުހައްގު މުދާ ހޯދުން ފަދަ ކަންކަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހިންގި ފުޅާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކޮންތަނެއްކަން ބުނެފައިނުވާ، އެކަމަކު ތުހުމަތު ކުރެވޭ 11 ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ސްޕޭނުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނަނީ މި އޮޕަރޭޝަނުގެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުނަމީ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް އަގުބޮޑުކޮށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ބާއްވަން ސްޕޭނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންކަން ބެލުމެވެ. މި މުބާރާތް ސްޕޭނުގައި ކުޅޭތާ މިހާރު ތިން އަހަރުވެއްޖެ އެވެ.

ރޮއިޓާސްއިން ބުނެފައިވަނީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގައިވާ ދަނޑުގައި ސްޕޭނުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ފަރިތަކުރަމުންދަނިކޮށެވެ. އަދި ފެޑަރޭޝަނުގެ ސްޓާފުންނަށް އެތަނަށް ވަދެނިކުތުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޮއިޓާސްއިން ބުނެފައިވަނީ ބަލައި ފާސްކުރި 11 ތަނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުފާދިން ސްޕޭން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއަލެސް އަންދަލޫސިއާގައި ދިރިއުޅޭ އަމިއްލަ ގެ ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ސްޕޭނުގެ ފުލުހުންގެ އަތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު އޮތް ކަމަވެސް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ.

އޭނާ އަކީ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ސައޫދީގައި ކުޅެން ނިންމިއިރު އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިއެކެވެ. ލުއިސް ރުބިއަލެސް އަށް ވަނީ އޭނާ މަގާމުގައި ހުއްޓަވެސް ގިނަތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފަ އެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާ ދިނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ނިމުނު އަންހެނުންންގެ ވޯލްޑްކަޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޕޭނުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުގަބޫލުގައި ބޮސްދިން މައްސަލަގާއި ފީފާއިން އޭނާ ސަސްޕެންޑުކޮށް، ސްޕޭނުގެ ސަރުކާރުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް