ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:24
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މުސިއާލާ
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މުސިއާލާ
ރޮއިޓާރސް
ބަޔާން މިއުނިކް
މުސިއާލާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަކީ، ބަޔާން އަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް
އެބާލް ވިދާޅުވީ، މުސިއާލާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް ބަޔާނަށް ނެތް ކަމަށް

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަމާލް މުސިއާލާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަކީ، އެ ކުލަބަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް ކަމަށް ބަޔާންގެ ޑައިރެކްޓަރު މެކެސް އެބާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށީ ވެސް ބަޔާނުންނެވެ. ބަޔާނާއެކު މުސިއާލާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ ދެ އަހަރު އޮތް ނަމަވެސް، ބަޔާނުން ބޭނުން ވަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށެވެ. އަދި ބަޔާންގެ ރޫހު ހުރީ ދިގު މުއްދަތަކަށް މުސިއާލާ އެ ކުލަބުގައި ބެހެއްޓުން ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެބާލް ވިދާޅުވީ، މުސިއާލާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަކީ ބަޔާނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް ކަމަށެވެ. އެއީ ބަޔާންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒު ކަމަށާއި، މިވަގުތު ވެސް އެކަމާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައި އެބާލް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެބާލް ވިދާޅުވީ، މުސިއާލާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް ބަޔާނަށް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ބަޔާނަށް ބޭނުން ވަނީ ވެސް މުސިއާލާ ފަދަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުސްތަޤުބަލަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ބަޔާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކަމުގައި ވެސް އެބާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މުސިއާލާ އަންނަނީ ބަޔާންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ބަޔާނަށް ކުޅެދިން 156 މެޗުގައި 43 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބަޔާނާއެކު އޭނާ ވަނީ ނުވަ ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނު ލީގު ހަތަރު ފަހަރު، ޖަރުމަނު ސުޕަ ކަަޕް ތިން ފަހަރު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް