އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
ހިމާލިޔާގެ މައްސަލަ

ދޮކްލަމްއަށް ސިފައިން ފޮނުވާފައި ވާތީ ޗައިނާއިން އިންޑިއާއަށް އިންޒާރުދީފި

  • ބޫޓާނާއި ޗައިނާއިން އެ ސަރަހައްދުގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާކުރާއިރު އިންޑިއާއިން ބޫޓާނަށް ތާއީދުކުރޭ
  • އެ ސަރަހައްދުގައި އަސްކަރީ ބާރުގަދަކުރަމުން ނުދާކަމަށް އިންޑިއާއިންވަނީ ބުނެފަ

ކ. މާލެ | 5 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 12:47 | 2,822

އިންޑިއާގެ ސިފައިން އެ ސަރަހައްދުން ވަގުތުން އަނބުރާ ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައި - އޭއެފްޕީ

އެކަހެރި ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ހިމާލިޔާގައި ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑުވަމުންދާއިރު އިންޑިއާއިން ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރިއަށް ސިފައިން ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ފައުޖުތައް ވަގުތުން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޗައިނާއިން އިންޑިއާއަށް ޑިމާންޑްކޮށްފިއެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ބޫޓާން ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހިމާލިޔާ ސަރަހައްދުގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ މައްސަލަ ޗައިނާއާއި އިންޑިއާދެމެދު އުފެދިފައިވާތާ 30 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތިދުވަހު ވަނީ އިންޑިއާއިން އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އެ ސަރަހައްދުން ވަގުތުން ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޑިމާންޑްކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ބޫޓާނުން އެ ސަރަހައްދަށް ދޮކްލަމް ކިޔާއިރު ޗައިނާއިން ކިޔާއުޅެނީ ޑޮންގލަންގް އެވެ.

މި ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ޚިލާފު އުފެދިގެން އުޅެނީ ބޫޓާނާއި ޗައިނާއިން އެ ސަރަހައްދުގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާކުރާއިރު އިންޑިއާއިން ބޫޓާނަށް ތާއީދުކޮށް އެހީތެރިވަމުންދާތީއެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ފަހުން މިހާރު މަހެއް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން ޗައިނާގެ ސަރަހައްދީ އިމުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހަމައެކަނި ތިބީ ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރަށް އެ ގައުމުން ގެންދަނީ މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް، މުދާ ޖަމާކޮށް، ހަތިޔާރުއެޅި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރަމުން ކަމަށެވެ.

އެއީ ސުލްހައަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި އަސްކަރީ ބާރުގަދަކުރަމުން ނުދާކަމަށް އިންޑިއާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސުޝްމާ ސުވަރާޖް ވަނީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ މައްސަލައިގައި 2012ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މި ހަމަނުޖެހުން ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކުރެވި ލިއުމުން  ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.