ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 10:59
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ޤިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕާއެކު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ޤިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕާއެކު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި
އުރީދޫ
އުރީދޫ-ޤިބްލަ ހައްޖު
އުރީދޫ އާއި ޤިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އުމްރާ ދެ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!
 
އިނާމު ލިބޭނީ އެންމެ ގިނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަގަޅު ކުރާ ފަރާތަކަށް
 
ސުވާލުތަކަށް ދެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ޖަވާބު ކޮމެންޓު ކުރަން ޖެހޭ
 
2 އުމްރާ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މިވަނީ ފަހިވެފައި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މި ރޯދަމަހު ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ޤިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިއާއެކު އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް 2 އުމްރާ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މިވަނީ ފަހިވެފައެވެ.

މި ރޯދަމަހު އުރީދޫގެ މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ އުރީދޫ ރޯދަ ކުއިޒަކީ ޕީސް ފައުންޑޭޝަން އަދި ޤިބްލަ ގުރޫޕާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކުއިޒެކެވެ.

މި ކުއިޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުރީދޫގެ މީސް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ދެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ޖަވާބު ކޮމެންޓު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ދީނީ މައުލޫމާތު ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭ މި ކުއިޒުގެ ބޮޑު އިނާމަކަށް ޤިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިމިވަނީ އުމްރާ ދަތުރެކެވެ. މި އިނާމު ލިބޭނީ އެންމެ ގިނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަގަޅު ކުރާ ފަރާތަކެވެ. އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ރަގަޅު ޖަވާބުތައް ދިމާކޮށްފައިވާނަމަ, އިނާމު ލިބޭނީ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް