ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 17:22
މާލޭގެ މަގަކަށް ގެއަކުން ނެރެ އަޅާފައި ހުރި ކުނި
މާލޭގެ މަގަކަށް ގެއަކުން ނެރެ އަޅާފައި ހުރި ކުނި
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެތެރެ ސާފުކުރުން
ފާއިތުވި 19 ދުވަސްތެރޭގައި 345.15 ޓަނުގެ ކުނި މާލެ ތެރެއިން ނަގައިފި
 
މާލެސިޓީގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ހޯދާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައި
 
މާލޭ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ނުވަތަ ބަޔަކު ދެނެގަނެވޭނަމަ, އެ މީހެއް ނުވަތަ އެބަޔަކު ލައްވާ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައި
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު 39.5 ޓަނުގެ ކުނި މާލެ ތެރެއިން ނަގާފައިވޭ

ފާއިތުވި 19 ދުވަސްތެރޭ 345.15 ޓަނުގެ ކުނި މާލެ ތެރެއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޯދައާ ދިމާކޮށް ގޭބިސީތަކުން ވަނީ ހިފައިގެންގުޅޭ ގިނަ ސާމާނުތަކެއް މަގުމައްޗަށް ކުނީގެ ގޮތުގައި ނެރިފައެވެ. މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ އާޒިމް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 39.5 ޓަނުގެ ކުނި މާލެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ 19 ދުވަސްތެރޭ މާލެ ތެރެއިން ނެގި ކުންޏަކީ 25 ފޫޓުގެ 13.80 ކޮނޓޭނަރުގެ ކުނިކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެސިޓީގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ހޯދާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މަގުމަތީގައި ކުނި ބެހެއްޓި 100ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލޭ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ނުވަތަ ބަޔަކު ދެނެގަނެވޭނަމަ, އެ މީހެއް ނުވަތަ އެބަޔަކު ލައްވާ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފުލުހުން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްދީ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެންކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި ޕާކު ތަކާއި އާންމުތަންތަނާއި ބަނދަރުތަކާއި ވިޔަފާރި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނި އެޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އެފަދަ ތަންތަނަށް ކުނި އަޅާ ނަމަ ކައުންސިލުން ޕޮލިހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ޕޮލިހުން ޖޫރިމަނާކުރެއެވެ. ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ ކޮންމެ މީހަކު 500 ރުފިޔާއިންނެވެ.

ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން މީޑިޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް ދެެތިން ހަތަރު މަސްދުވަސް ތެރޭގައި މާލޭން ކުނި ނެގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހި، މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް އަންނަ މަންޒަރު ފެނިގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަށެވެ. ނަމަވެސް، މިކަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ކުނިބުނި އެޅުން ހުއްޓާލައިގެން ކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވަނީ މަގުމައްޗަކީ ކުނި އަޅާ ތަނަކަށް ނުހެދުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް