ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 17:38
ޑާވިން ނޫނޭޒް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ޑާވިން ނޫނޭޒް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޮޕާ ލީގް
ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ އެޓްލާންޓާ، އޭސީ މިލާނާއި ރޯމާ
 
ލެވަކޫސަން އާއި ވާދަކުރާނީ ވެސްޓްހަމް

ޔޫރޮޕާ ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ ޓީމަކީ އިޓަލީގެ އެޓްލާންޓާ ކަމަށްވެއްޖެ އެވެ.

އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާ ދެކޮޅަަށް ކުޅޭނީ އެގައުމުގެ ރޯމާ އެވެ. ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެއްވަނާގައިވާ ބަޔާން ލެވަކޫސަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެސްޓްހަމް އެވެ. އަދި ޕޯޗުގަލްގެ ބެންފީކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ފްރާންސްގެ މާސޭ އެވެ.

މި ގޮތަށް ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ގުރު ނެގުމުން ސެމީގައި ވާދަކުރާނީ ބެންފީކާ އާއި މާސޭ ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއި ލިވަޕޫލާއި އެޓްލާންޓާ ކުރެ ޓީމެކެވެ. އަދި ސެމީގެ ފަހު މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އޭސީ މިލާނާއި ރޯމާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއި ލެވަކޫސަން އާއި ވެސްޓްހަމް މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެކެވެ.

ލިވަޕޫލް އާއި އޭސީ މިލާން އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެސް ކާމިޔާބު ދެ ޓީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް