ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 16:30
މާލޭގެ މަގަކަށް ގެއަކުން ނެރެ އަޅާފައި ހުރި ކުނި
މާލޭގެ މަގަކަށް ގެއަކުން ނެރެ އަޅާފައި ހުރި ކުނި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މައްސަލަ
މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ލައްވާ މަގުތައް ސާފުކުރުވަނީ
 
ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މަގުމަތީގައި ކުނި ބެހެއްޓި 100ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނޭ
 
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްދީ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެންކުރަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

މާލޭ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ނުވަތަ ބަޔަކު ދެނެގަނެވޭނަމަ, އެ މީހެއް ނުވަތަ އެބަޔަކު ލައްވާ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހަށް ގެ ސާފުކުރުމަށްފަހު އެކުނިތައް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާ މައްސަލަ މިފަހުން ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. ރަމަޟާން މަސް ބޯމަތިވިއިރު ގިނަ މަގުތަކުގައި ގޭގެއިން އެއްލާލަން ނެރެފައިވާ ކުނިތައް ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ. އެކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްދީ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެންކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

މާލެސިޓީގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ހޯދާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މަގުމަތީގައި ކުނި ބެހެއްޓި 100ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މާލޭގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ 13 މާރޗްވީ ބުދަދުވަހު އެކަނި ވެސް މާލެއިން 42.15 ޓަނުގެ ކުނި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ނެގި ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 18 ދުވަސްތެރޭ 305.65 ޓަނުގެ ކުނި މާލެ ތެރެއިން ނެގުނު ކަމަށާއި، މިއީ 25 ފޫޓުގެ 12.22 ކޮނޓޭނަރުގެ ކުނި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދިރި އުޅޭ ގެދޮރާއި ތިމާގެ ވެށި ސާފުކޮށް ބޭއްވުމުން އެންމެނަށް ވެސް އެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަގުމައްޗަކީ ކުނި އަޅާ ތަނަކަށް ނުހެދުމަށް އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް