ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 12:59
ވަކީލުން
ވަކީލުން
ފޭސްބުކް
ބާ ކައުންސިލް
ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު އާންމުކޮށްފި
 
ވޯޓު ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިން ވެބް އެޕްލިކޭޝަން "ފަހިވޯޓު" މެދުވެރިކޮށް
 
އިންތިޚާބު ކުރިއަށްދާނީ 17 މާރިޗު 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އިން 15:00ށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މި ދަފްތަރު އާންމު ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެ އިދާރާއިން ކުރިއިއުލާނެއްގައެވެ.

މި އިންތިޚާބު ކުރިއަށްދާނީ 17 މާރިޗު 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އިން 15:00 އަށެވެ.

ބާ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ވެބް އެޕްލިކޭޝަން "ފަހިވޯޓު" މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ފަހިވޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަހިވޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ލިންކު، ޔޫޒަރނޭމް އަދި ޕާސްވޯޑް، ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ދަފްތަރު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް، 17 މާރިޗު 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން ފޮނުވޭނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް