ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:52
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ރައްޖޭގެ މޫސުން
މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު، ސަމާލުވާންޖެހޭ
 
އަވިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ
 
ރާއްޖޭގެ ހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ މައްޗައްދާނެ
 
މިއަހަރަކީ ވެސް އެލްނީނޯ އަހަރެއް

މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހޫނުގަދާ ދުވަސްވަރު ކަމަށާއި، ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މާޗު އަދި އޭޕްރީލް މަހަކީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ހޫނުމިން އެންމެ މައްޗަށް ދާ ދުވަސްވަރު ކަމަށެވެ. ވިލާ މަދުވުމާއި ވައި މަޑުވުން އަދި ވައިގެ ތެއްކަން މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިގެ ހޫނުމިނަށްވުރެ އިހްސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން މަތިވާ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރަކީ ވެސް އެލްނީނޯ އަހަރެއްކަމުން ހޫނުމިން އިތުރަށް މަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ޖަމިއްޔާއިން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ދުވަހުގެ ހޫނުމިން އާއްމު ގޮތެއްގައި އެންމެ މައްޗަށްދާނީ މެންދުރުފަހު 2:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ މައްޗައްދާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ހޫނުގަދަވުމުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާއިރު، ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަރުދެރަވުމާއި، ބޮލުގައި ރިއްސާ ބޯ އެނބުރުން، ހަށިގަނޑުން ފެން މަދުވުމުން ކުޑަކަމުދެވޭ މިންވަރު މަދުވުން އަދި ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުން ލިބެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކުޑަކުދިން ހޫނު ގަޑިތަކުގައި ބޭރަށް ނުގެންދިއުމަށް ވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އަވިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުޑަ ބޭނުން ކުރުމާއި، ކުލަ މަޑު، ހަށިގަނޑު ނިވާވާފަދަ ހެދުންލުމާއި، ބޮޑަށް ހިޔާވާ ކަހަލަ ފުޅާ ތޮތްޕެއް ބޭނުން ކުރުން އަދިވެސް އަވިން ރައްކާތެރިވެވޭނެ ގޮތަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރެފަލްސް މޯޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މޫދަށް ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ - ވ، ދ، ފ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ނެރެފައިވާ ރީނދޫ ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެތަކާއި އާންމުންގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދަނީ ލިބެމުން - މޭޔަރު
އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އޮރެންޖެ އެލާޓް ނެރެފި
ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބޭ ރަށްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަކިވަކިން، ގެއްލުމުގެ މުޅި ތަފްސީލު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެ - އެންޑީއެމްއޭ
ބ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓްގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި