ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 12:26
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޭސީސީ
އޭސީސީ
އޭސީސީގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިތައް އިއުލާނުކޮށްފި
 
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 09:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު 13:00 ގެ ނިޔަލަށް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރޯދަމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިތައް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޭސީސީން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 09:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު 13:00 ގެ ނިޔަލަށެެވެ. އަދި ކައުންޓަރު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 09:30 ނެ ފެށިގެނ މެންދުރު 12:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭސީސީން ބުނެފައިވަނީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި، ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެގެން ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް