ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 11:18
މުބާރާތުގެ 100 ދުވަހުގެ ކައުންޓްޑައުން ފެށުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން
މުބާރާތުގެ 100 ދުވަހުގެ ކައުންޓްޑައުން ފެށުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ޔޫރޯ 2024 އަށް ޖަރުމަނުން 100 ދުވަހުގެ ކައުންޓްޑައުން ފަށައިފި
 
މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު

މިއަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ 100 ދުވަހުގެ ކައުންޓްޑައުން އެއް އެ ޤައުމުން ފަށައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ 100 ދުވަހުގެ ކައުންޓްޑައުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، ޖަރުމަނުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ރަސްމީކޮށް އެ ޙަރަކާތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ޗާންސެލާ އޮލަފް ޝޯލްޒް އެވެ. ކައުންޓްޑައުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ބޯޅައާއެކު ފޮޓޯ ޝޫޓްގައި ޝޯލްޒްގެ އިތުރުން އެ ޤައުމުގެ ކެބިނެޓުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އެނަލީނާ ބެއާބޮކް، އިކޮނޮމިކް އެންޑް ކްލައިމެޓް މިނިސްޓަރު ރޮބަޓް ހެބެކް އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓިއަން ލިންޑްނަރ ހިމެނެ އެވެ.

މިއީ 2006 ވަނަ އަހަރު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓު ކުރި ފަހުން، ޖަރުމަނުގައި ހޯސްޓު ކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުރަތަމަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެވެ. މުބާރާތަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަރުމަނުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އަދި އެ މުބާރާތަކީ ފުރިހަމަ މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވެސް އަންނަނީ ބޮޑު ހޭދަތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ޖަރުމަނުގެ 10 ސިޓީއެއްގައި މިއަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅޭއިރު، މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް