ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 09:38
ލާޒިއޯ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބަޔާން ކުޅުންތެރިން
ލާޒިއޯ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބަޔާން ކުޅުންތެރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ދެވަނަ ލެގުގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލައިގެން ބަޔާން މިއުނިކް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
 
ފުރަތަމަ ލެގުގައި 1-0 ން ބަލިވި

ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލައިގެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބަޔާން މިއުނިކް ޖާގަ ޔަގީން ކޮށްފިއެވެ.

ފުރަތަމަ ލެގުގައި 1-0 ން ލާޒިއޯ އަތުން ބަލިވިޔަސް, ދެވަނަ ލެގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަޔާން އިން ވަނީ 3-0 ން މޮޅުވެ, ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ބަޔާން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި މެޗުގައި އިނގިރޭސި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ދެ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ކޭން ޖެހީ 38 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު މުލާ ޖަހާފައި ވަނިކޮށް, ކޭން ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ 66 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މުލާ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ.

ބަޔާން ކުއާޓާ ފައިނަލް ޔަގީންކޮށްފައި މިވަނީ މިސީޒަންގެ ނަތީޖާތަކާ ގުޅިގެން ކޯޗު ޓުޗެލްއަށް ފާޑުކިއުން އިންތިހާއަށް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. މެޗަށްފަހު ކޭން ބުނީ މިއީ ބޮޑު މެޗެއް ކަމަށާއި މިއީ ސީޒަން ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ މެޗެއް ކަމަށެވެ. ބަޔާން އޮތީ 2011-2012 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނަށްފަހު ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހިދާނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައެވެ. ލީގު ދިފާއުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ކުޑައެވެ. އެހެންކަމުން އޮތް އުއްމީދަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް