ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 05:49
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އަޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އަޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ރައްދު ދޭން އާޓެޓާ ބޭނުމެއް ނުވޭ!
 
ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 61 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ވާދަވެރި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލަށް ރައްދު ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް، އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޝެފީލްޑު ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، އާސެނަލުން މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދަައްކަމުންނެވެ. މޮޅާއެކު އާސެނަލް ތިން ވަނައިގައި އޮތްއިރު، އެ ޓީމު އަންނަނީ ލީގަށް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން އާޓެޓާ ބުނީ، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލަށް އެއްވެސް ރައްދެއް ދޭން އޭނާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ ދޭން ބޭނުންވާ ވަކި މެސެޖެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ފޯކަސް އޮތީ އާސެނަލުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަށް ކަމަށާއި، އާސެނަލުން ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތް ހުރި ކަމަށް ވެސް އޭޓެޓާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ޝެފީލްޑު ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލަށް ލިބުނީ ފުރިހަމަ މޮޅެއް ކަމަށާއި، ޓީމު އޮތީ ރަނގަޅު ރޫޙެއްގައި ކަމަށެވެ. އެ މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީއިރު، ކުޅުންތެރިންގެ ރޫޙު ހުރި ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނުނު ކަމަށާއި، އޭނާގެ ޝުކުރު ކުޅުންތެރިންނަށް އަދާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިތުރަށް އާޓެޓާ ބުނީ ދެން ފޯކަސް ކުރަން ޖެހޭނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކަމަށާއި، އާސެނަލުން ވިސްނަން ޖެހޭ ގިނަ މެޗުތަކެއް އޮތް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ލީގު ވާދަވެރިކޮށް ދާ ވަގުތެއްގައި، ކޮންމެ މެޗަކާމެދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމުގައި އާޓެޓާ ބުންޏެވެ.

ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 61 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސިޓީ އަށް 62 ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ލިބެނީ 63 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް