ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 19:58
ފުލުހުންނާއި އޭސީސީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ފުލުހުންނާއި އޭސީސީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އާރްޑީސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރްޑީސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ބުނާކަށް އަދި ނޭނގޭ - ފުލުހުން
 
އަދި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރު 14، 2023، ގައި ބައެއް ތަންތަން ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވޭ
 
މި މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ 2022 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ

އާރްޑީސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ބުނަން އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ބުނީ އެ އިދާރާއިން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ފުލުހުންނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކީ އާރްޑީސީ އާއި ގުޅުން ހުރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އެއް ދެ އިދާރާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާކަން ހާމަކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ވަނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަށްތޯ ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުން އެ ސުވާލަށް ސާފު ޖަވާބެއް ފުލުހުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިއީ ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ވުމުން އެކަން ހާމަކުރަން އަދި އުނދަނގޫ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ކޭސް ބިލްޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހެޑް، އަހްމަދު ނާފިޒް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޝާމިލްވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ފަހުން ވިދާޅުވީ މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާކަން ޔަގީންވާ ތިން މިހުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ 3 މީހުންނަކީ ވެސް އާރްޑީސީގެ މުވައްޒަފުން ކަަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އެކައުންޓަށް 11 މިލިއަން އަދި އަނެއް ދެ މީހުންގެ އެކައުންޓަށް 2 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަދެފައިވާ ކަަމަށާއި އެ ފައިސާ އާރްޑީސީ އާއި ގާތް ބައެއް މީހުންނާއި ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ނާފިޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ނާފިޒް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖުމުލަ މީހުންގެ އަދަދު އަދި ދަންނަވަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކޮށްފި ނަމަ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރީ ސަރުކާރުން އިސް ބައެއް ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނާފިޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އާރްޑީސީގެ އެކައުންޓުން އެތަނުގެ އެއް މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަށް 216 ޓްރާންސެކްޝަން ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން މަނީ ލައުންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ނޮވެމްބަރު 14، 2023، ގައި ބައެއް ތަންތަން ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ އިރު މި މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ 2022 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް