ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 08:52
އިންގްލެންޑު އަދި އީރާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިންގްލެންޑު އަދި އީރާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދު
ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްފި، ބޮލަށް އަނިޔާވުމުން އިތުރު ބަދަލެއް ކުރެވޭނެ
 
ނޫ ކާޑަށް ރުހުމެއްނެތް

ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސް، އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މެޗުތަކުގައި ނޫ ކާޑު ޓެސްޓު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

މި ގޮތަށް ފާސްކުރީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ބޯޑުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގަ އެވެ.

ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި އަންނަ ޖުލައިމަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ނިންމާފައިވަނީ ތިން ކަމެކެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ބޮލަށް އަނިޔާވުމުން، އެ ކުޅުންތެރިޔާ ބާލައި އެހެން ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅެން ނެރުމުގެ ހުއްދަދިނުމެވެ. ކުޅެމުންދާ މެޗެއްގައި އެ ޓީމެއްގެ ބަދަލު ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބޮލަށް އަނިޔާވެގެން ބާލަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޓީމަށް އެހެން ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅެން ނެރެވޭނެ އެވެ.

ދެ ވަނަ ކަމަކީ ކީޕަރު އަތުގައި ބޯޅަ ބޭއްވާ ވަގުތު އިތުރުކުރުމެވެ. މި ގޮތުން ނިންމާފައިވަނީ އަށް ސިކުންތު ކީޕަރަށް ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން ކީޕަރަށް ގިނަވެގެން ބޯޅަ ހިފަހެއްޓޭނީ ހަ ސިކުންތަށެވެ.

ތިން ވަނަ ބަދަލަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މެޗުތަކުގައި އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ނޫ ކާޑު ބޭނުން ކުރަން ފެށުމާމެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރަން ނިންމުމެވެ. ނޫ ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހަދާ ބަދަލަކެވެ. ނަމަވެސް ސްކޮޓްލޭންޑާއި އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ނޫ ކާޑަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވެސް ނޫ ކާޑުގެ އަޖުމަ ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ސީއީއޯ މާކް ބުލިންހަމް ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ކުލަބުގެ ކޯޗުން ނޫ ކާޑާ ދެކޮޅު ހަދަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް މިއުސޫލާމެދު ނުވިސްނާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ނޫ ކާޑަކީ ގަސްތުގައި ކުރާ ޓެކްޓިކަލް ފައުލްތަކުން ދުރުކުރުވުމަށާއި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ އަހުލާގު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބާރު އަޅައިދޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ނޫ ކާޑު ދެއްކުމުގެ އަންނަ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ ކާޑު ދައްކާ ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ އޮފިޝަލް 10 މިނެޓަށް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހުމެވެ. ދެ ކާޑު ހަމަވެއްޖެނަމަ ރަތްކާޑަކާއެކު ދަނޑުން ފޮނުވާލެވޭނެ އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ރުހުމެއްނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް