ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 05:40
ބަޔާންގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށްފަހު ޑަޔާ
ބަޔާންގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށްފަހު ޑަޔާ
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ބަޔާންގެ އެއްބަސްވުން ޑަޔާ އައު ކޮށްފި
 
ބަޔާނުން ވަނީ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފައި

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު އެރިކް ޑަޔާ، އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފި އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގައި ހުުރުމަށްފަހު، އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ބަޔާނުން ބޭނުންވާ ނަމަ، އިތުރު މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތެވެ.

އެ ފުރުސަތުގައި ބަޔާނުން ވަނީ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އެ ކުލަބުގައި ހުންނާނެ އެވެ. ބަޔާނުން ޑަޔާ ހޯދީ، އެ ކުލަބުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. ޑަޔާ ހޯދުމަށް ޓުޗެލް ބޭނުންވީ، ބަޔާންގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ބަޔާންގެ އައު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑަޔާ ބުނީ، މިހާރު އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލު އޮތީ ބަޔާނާ ގުޅިފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ބޭނުން ވަނީ ހަމައެކަނި ބަޔާނަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން، އެ ކުލަބާއެކު ކުރިއަށް ދާން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ބަޔާނާއެކު ވީއެންމެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމުގެ ޢަޒުމުގައި ހުރި ކަމަށް ވެސް ޑަޔާ ބުންޏެވެ.

ޑަޔާ ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތް މެޗުގައި ބަޔާނަށް ކުޅެފަ އެވެ. އެއީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާނުން ކުޅުނު ހަތް މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް