ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 06:38
ބަންގްލާދޭޝް ގައި އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތް
ބަންގްލާދޭޝް ގައި އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތް
އީޕީއޭ
ބަންގްލާދޭޝްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
ބަންގްލާދޭޝްގެ އުސް އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން 43 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
ބަންގްލާދޭޝް ގެ ވިޔަފާރި އަދި ރެސިޑެންޝަލް އިމާރާތްތަކުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގުމަކީ އާންމު ކަމެއް

ބަންގްލާދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ އުސް އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ސަބަބުން 43 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެގައުމުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އަލިފާން ފުރަތަމަ ރޯވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 10 ޖަހާ އެހާއިރު އެއިމާރާތުގަ ހުރި ރެސްޓޯރަންޓެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަރަށް ބާރަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރި އެތައްބަޔަކު އެތެރޭގައި ބަންދުވާގޮތްވި ކަމަށް ވެއެވެ. ފަޔަރ އޮފިޝަލުން  މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާންގަނޑު ފަހުން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ. އަދި އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވި ސަބަބު ބަލަމުން ދާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަންގްލާދޭޝްގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ސަމަންތާ ލާލް ސެން ވިދާޅުވީ އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތުން މަދުވެގެން 33 މީހުންގެ މަރު، ޑާކާ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. އަދި އިތުރު 10 މީހުން ވަނީ އެންމެ ބޮޑު "ބަރންސް" ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވެފައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު "ބަރންސް" ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތަކީ ހަ ފަންގިފިލާ އަށް ހުރި ބޮޑު އިމާރާތެއްކަމަށާ އެތަނުގައި އެތައް ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ އިތުރުން އެތައް ފިހާރަޔެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. މަރުވި އަދި އަނިޔާވި ބައެއްމީހުންނަށް އެހެން ދިމާވީ މަތީ ފަންގިފިލާއަކުން ފުންމާލުމުންކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ބަންގްލާދޭޝް ގެ ވިޔަފާރި އަދި ރެސިޑެންޝަލް އިމާރާތްތަކުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގުމަކީ އާންމު ކަމެއް ކަމަށްވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް