ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 12:15
އޭސީސީ
އޭސީސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
ތާއީދު ހޯދުމަށް އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އޭސީސީން ހަނދާންކޮށްދީފި
 
އިންތިޚާބީ ހައްގެއްގެ ފައިދާ ވަކި ފަރާތަކަށް ލެންބުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަނޭޅުން ހިމެނޭ
 
ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރޭ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

އޭސީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބީ ހައްގެއްގެ ފައިދާ ވަކި ފަރާތަކަށް ލެންބުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަނޭޅުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި އިންތިޚާބާ ގުޅުވައި ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ އާންމު ފައިދާއަށް ފައިސާ ނުދިނުމަށާއި ކަންކަން ނުކޮށްދިނުމަށް ވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ނުކުރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އޭސީސީން ވަނީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ޕޯޓަލެއް ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް ވެސް އޭސީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް