ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 23:41
އިންޑިޔާ ގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ފްލައިޓްގައި ދަތުރު ކުރުމަށް ހޮވިފައިވާ 4 ޕައިލެޓުންނަށް މޯދީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ
އިންޑިޔާ ގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ފްލައިޓްގައި ދަތުރު ކުރުމަށް ހޮވިފައިވާ 4 ޕައިލެޓުންނަށް މޯދީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ
އޭ.އެން.އައި
އިންޑިޔާގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ފްލައިޓް
އިންޑިޔާގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ފްލައިޓްގައި ދަތުރު ކުރާނެ 4 އެސްޓްރޮނޯޓުން ދައްކާލައިފި
 
ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަމޯދީ ވަނީ އެމީހުންގެ ޔުނީފޯމްގައި "ގޯލްޑަން ވިންގްސް" ހަރުކޮށްދެއްވާ، އެމީހުންނަކީ މުޅިއިންޑިޔާއަށްވެސް ފަޚްރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ

އިންޑިޔާއިން މިއަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ފްލައިޓް ގައި ދަތުރު ކުރާނެ 4 އެސްޓްރޮނޯޓުން ދައްކާލައިފިއެވެ. އެއާފޯސް ޕައިލެޓުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި މިހަތަރު މީހުންނަކީ މިކަމަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ހަތަރު މީހުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ ސްޕޭސް މިޝަން އަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ގަގަންޔާން މިޝަން" އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާވާފައިވަނީ 400 ކިލޯމީޓަރު އުސްމިނުގެ އޯބިޓަކަށް އެސްޓްރޮނޯޓުން ގެން ދިއުމަށް ފަހު ތިން ދުވަސް ދަހުން އަނބުރާ ގެންނަ ގޮތަށެވެ.

މިފްލައިޓަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އިންޑިޔާގެ ސްޕޭސް އޭޖެންސީ އިސްރޯ އިން ގެންދަނީ ތަފާތު ޓެސްތް ތައް ހަދަމުންނެވެ. މިގޮތުން އޮކްޓޯބަރުމަހުވަނީ ފޮނުވޭ ރޮކެޓަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ޕައިލެޓުންނަށް ސަލާމަތުން ފޭބޭނެ ކަން ޔަގީން ކޮށްފައެވެ.އެކާމިޔާބް ޓެސްޓަށް ފަހު އިސްރޯ އިން ބުނެފައިވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރު ރޮބޮޓެއް ޖައްވަށް ފޮނުވޭނެ ކަމަށާ އަދި 2025 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިޔާއިން ޖައްވަށް އިންސާނުން ފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަތަރު އެސްޓްރޮނޯޓުން ދައްކާލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ތިރުވަނަންދަޕޫރަމް ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަމޯދީ ވަނީ އެމީހުންގެ ޔުނީފޯމްގައި "ގޯލްޑަން ވިންގްސް" ހަރުކޮށްދެއްވާ، އެމީހުންނަކީ މުޅިއިންޑިޔާއަށްވެސް ފަޚްރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ހަތަރު މީހުން ނޫން ކަމަށާ 1.4 ބިލިއަން މީހުންގެ އުންމީދުތައް ހިފައިގެން ޖައްވަށް ދަތުރު ކުރާނެ ހަތަރު "ބާރު" ކަމަށާ އެމީހުންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމާއިއެކު ވަރަށް ކާމިޔާބް ދަތުރަކަށް އެދިވަދައިގަންނަވާކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ހަތަރު މީހުން ހޮވާފައިވަނީ އެއާފޯސް ޕައިލެޓުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޒިކަލް އަދި ސައިކޮލޮޖިކަލް ޓެސްޓް ތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހޮވުނު ޕައިލެޓުން 13 މަސްދުވަސް ވަންދެން ރަޝިޔާގައި ވަރަށް އުދަގޫ ޓްރެއިނިންގ ތަކެއް ވަނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. އަދި އެބުރި ގައުމަށް އައުމަށްފަހު މިހާރުވެސް ގެންދަނީ ތަމްރީންތައް ހަދަމުންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު "އިސްރޯ" އިން ވަނީ މިއަހަރު ސްޕޭސް އަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޮބޮޓް ވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ "ގަގަންޔާން ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ އަގަކީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މި ދަތުރު ކާމިޔާބް ވެއްޖެ ނަމަ އިންޑިޔާވާނީ ޖައްވަށް އިންސާނުން ފޮނުވި ހަތަރުވަނަ ގައުމަށެވެ. ކުރިން ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން، އެމެރިކާ އަދި ޗައިނާއިން ވަނީ ޖައްވަށް މީހުން ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި