ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 13:33
ކްލޮޕް ލިވަޕޫލްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ކްލޮޕް ލިވަޕޫލްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ގޫގުލް
ލިވަޕޫލް
ކުރިއަށް އޮތް މެޗު ކުޅެން ލިވަޕޫލްގައި ޓީމެއްނެތް: ކްލޮޕް
 
12 ކުޅުންތެރިއަކު ތިބީ އަނިޔާގައި: ކްލޮޕް

ކުރިއަށް އޮތް އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ލިވަޕޫލް ކުޅެން ޖެހޭ މެޗަށް ޓީމު ހަމަވާން ނެތް ކަމަށް ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ކަރަބޯ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލިވަޕޫލްގެ މުހިންމު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ކަރަބޯ ކަޕް ފައިނަލް މެޗު ވެސް ނުކުޅެ ކުޅިބަލާށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ފޯވަޑް މުހައްމަދު ސަލާހް އާއި ޖިއެގޯ ޖޮޓާ އާއި ޑްރަވިން ނޫނޭޒް އާއި މިޑްފީލްޑަރު ސޮބޮސްލާއީ އާއި ކާޓިސް ޖޯންސް އާއި ތިއާގޯ އަލްސަންޓާރާ އާއި ޑިފެންޑަރު އެލެކްސް އެލެގްޒެންޑާ އާނޮލްޑް އާއި ޖޮއެލް މަޓިޕް އާއި ކީޕަރު އަލިސަން ބެކާ ހިމެނެ އެވެ. މި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ފުރަތަމަ 11ގައި ކުޅޭ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މި ކުޅުންތެރިން ނެތި ރޭ ލިވަޕޫލް ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ މޮޅުވީ ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ކަމަށް އިނގިރޭސި ބައެއް އެނަލިސްޓުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ގެރީ ނެވިލް ހިމެނެ އެވެ.

ޗެލްސީ މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އެއީ މިޑްފީލްޑަރު ރަޔަން ގަރަވެންބާޗް އާއި ވަޓަރޫ އެންޑޯ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގަރަވަންބާޗް ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަށިގަނޑުގައި ދަނޑުން ބޭލީ ފައިގައި ރެނދުލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެންޑޯ ހުރީ މެޗު ނިމުނުއިރު ޕްރޮޓެކްޓިވް ބޫޓެއްގަ އެވެ.

ދެން އޮތް މެޗު ކުޅެން ޓީމެއް ނެތް ކަމަށް ކްލޮޕް ބުނީ މިހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ނުކުޅެވޭނެތީ އެވެ.

ޓީމެއްނެތް. އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މި ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިން އެ މެޗު ކުޅުން. މި ޓީމުގައި މިހާޜު މިތިބީ އެކަޑަމީގެ ކުޅުންތެރިން ގިނައިން. އެފްއޭކަޕް މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ޖާޒީގައި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ފެންނާނެ. އެކަމަކު ޓީމެއް ނެރެވޭނެކަށް ނެތް
ކްލޮޕް

އޭނާ ބުނީ އިނގިރޭސިވިލާތަކީ އޭނާ ވަރަށް ގަޔާވާ ގައުމަކަށްވިޔަސް އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ މެޗުތަކުގެ އަދަދާއި ތާވަލާމެދު ގަޔާނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ސީޒަނުގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްކޮޅު އަނޔާގެ މައްސަލަތައް ދިމާވުމުން ޕްރެމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް