ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 16:35
"އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ-16" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
"އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ-16" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އެމްއެންޑީއެފް
އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ-16
"އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ-16" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
 
މި އެކްސަސައިޒަކީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ އެކްސަސައިޒެއް

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއާ ކޯސްޓްގާޑް އަދި ސްރީލަންކާގެ ކޯސްޓްގާޑް ގުޅިގެން ހިންގާ "ޓްރައިލެޓެރަލް ޖޮއިންޓް އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ-16" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި އެކްސަސައިޒް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިފާއީ ވަޒީރު، އޮނަރަބަލް މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ.

ފެބުރުވަރީ 22ން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އެކްސަސައިޒަކީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގެ  ކޯސްޓްގާޑުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި ތިން ގައުމުގެ ކޯސްޓްގާޑް ގުޅިގެން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ އެކްސަސައިޒެކެވެ.

ތިން ގައުމު ގުޅިގެން ހިންގާ "އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ"ގައި، މެރިޓައިމް އިންޓަރޑިކްޝަން އޮޕަރޭޝަންސް، ކަނޑުމަތީގެ ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަންތަކާއި، މެރިޓައިމް ސަރވޭލަންސް އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑްރިލްތައް ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި ތަމްރީނުތަކުގެ ސަބަބުން ތިން ގައުމުގެ އަސްކަރީ ތަޖުރިބާތައް އިތުރުވެ، ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގައި، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  ގާބިލުކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. މި އެކްސަސައިޒްގެ އަމަލީ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްދަނީ މާލެއާއި މާލެ ކައިރިން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައެވެ.

ސިލްސިލާގޮތެއްގައި "އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ"ގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާތާ 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، މިއީ 1991 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު، އިންޑިއާ ކޯސްޓްގާޑާއި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ އެކްސަސައިޒެކެވެ. މި އެކްސަސައިޒްގައި ސްރީލަންކާ ބައިވެރިވާން ފަށާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މި އެކްސަސައިޒްގެ އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ބަންގްލަދޭޝް ކޯސްޓްގާޑުންވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

މި އެކްސަސައިޒް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ހިލްމީއާއި، އެޑިޝަނަލް ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިންޑިއަން ކޯސްޓްގާޑް، އެޑިޝަނަލް ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޕަރަމޭޝްއާއި، ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް