ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 22:51
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ވައްކަން ކުރުން
ބައިކިލޯގެ ކޮފީ ޕެކެޓެއް ޖިންސްތެރެއަށް ލައިގެން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި
 
މި މީހާއަކީ ހައްޔަރު/ބަންދު ރެކޯޑް އޮތް ފަރާތެއް

ބައިކިލޯގެ ކޮފީ ޕެކެޓެއް ޖިންސްތެރެއަށް ލައިގެން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 5 ދުވަހަށެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބަންދު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތު ބޭނުން ނުވާކަމަށް މި މީހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭނާ ބަންދު ކުރީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އަދި ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެސްޓީއޯއަށް ވަތްއިރު ވެސް އޭނާގެ ޖީބުގައި ކުޑަ ކޮފީޕެކެޓެއް އޮތްކަމަށާއި، އެއީ ދެރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރިއަށް ދޭ ކޮފީ ޕެކެޓެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި 500 ގްރާމުގެ ކޮފީ ބޮޑު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑާއި ޖިންސާއި ދޭތެރެއިން ކަމަށް އައިއޯ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ދެން އޮންނަ މަޖިލީހަކަށް ކެމެރާގެ ފުޓޭޖް ބެއްލެވުމަށް އައިއޯއަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މި މީހާއަކީ ހައްޔަރު/ބަންދު ރެކޯޑް އޮތް ފަރާތެކެވެ. އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް