ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 22:01
ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހަކު އެމްބިއުލާންސަށް އަރުވަނީ
ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހަކު އެމްބިއުލާންސަށް އަރުވަނީ
ސަން އޮންލައިން
ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް
ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
 
މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި މެރިން ޕޮލިސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
 
މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޖުމްލަ 13 މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވޭ

ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ވިލިމާލެ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްއާ ދިމާއިން ކަނޑު މަތީގައި ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 7:48ގައި ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއެކްސިޑެންޓުގައި ޖުމްލަ 13 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި ވާކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެފްކޮންސްގެ 10 މީހުންނާއި އަނަންތަރާ 3 ލޯންޗުގެ ތިން މީހަކު ހިމެނޭކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ، އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން 6 މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައި ވާކަމަށެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި މެރިން ޕޮލިސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުޅުމާލެ ކައިރިން ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސްކަވޭޓަރެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެނީ
ސާފުކޮށް ފެންނަނީ އަތް ހޫރާލާ ޖެހި މަންޒަރު، ޕޮލިސް އޮފިސަރުގެ ކުށް ފޮރުވައި ތަރުޖަމާނު ހެދީ ދޮގު!
އެކްސިޑެންޓްވުމުން ރިޕޯޓްނުކޮށް ސީން ދޫކޮށް ދިިޔަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހޯދަނީ
ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ
ފާއިތުވި ދެ މަހު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުވާލަކު ގާތްގަޑަކަށް 7 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވޭ، މުޅި ޖުމްލަ 450 އެކްސިޑެންޓް!