ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 09:44
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ނަަމަވެސް، މެޗާ މެދު އާޓެޓާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި!
 
އާޓެޓާ ބުނީ މެޗުންް މޮޅު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، ބަލިވިޔަ ދީގެން ނުވާާނެ ކަމަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގައި އާސެނަލުން ކުޅުނު މެޗާ މެދު، ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގަައި އާސެނަލުން ނިކުތީ ޕޯޓޯއާ ދެކޮޅަށެވެ. ޕޯޓޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި، އާސެނަލުން ވަނީ ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޕޯޓޯގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް އާސެނަލަށް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލެވިފައި ނުވާއިރު، މެޗުން ޕޯޓޯ މޮޅުވީ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ޕޯޓޯ އަށް މެޗު ލިބުނީ ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށްވީ އާސެނަލް ކުޅުންތެރިންގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމުގެ ނަތީޖާ އަކީ، އެންމެ ފަހު ވަަގުތު އާސެނަލަށް "އަދަބު" ލިބުން ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އާޓެޓާ ބުނީ މެޗުންް މޮޅު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، ބަލިވިޔަ ދީގެން ނުވާާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ އިޝާރާތް ކުރި ގޮތުގައި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ވެސް ފަރުޖައްސާލެވިދާނެ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އާޓެޓާ ބުނީ އާސެނަލުން ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ކަމަށާއި، މެޗު ޑޮމިނޭޓު ކޮށްގެން އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މެޗުގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި، ނަތީޖާ ނުނެރެވޭނަމަ، އެކަންކަމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައި ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދޫކޮށްލެވުނުކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެ، ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ދެން އޮތް ގޮތަކީ އެކަމުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެގެން ކުރިއަށް އޮތް ތަނަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށާއި، ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ބޭނުންވާ ނަމަ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި ސީޒަންގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން އާސެނަލަށް ޖާގަ ލިބުނީ، ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި އާސެނަލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން ޕޯޓޯއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ، އަންނަ މާޗު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް