ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 05:54
އެލިއޮޓް ލިވަޕޫލްގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
އެލިއޮޓް ލިވަޕޫލްގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުގެ ލީޑް ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް
 
ލިވަޕޫލް ވަނީ ސިޓީއަށް ވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެފަ

4-1 ން ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށް, ލިވަޕޫލުން 4 ޕޮއިންޓަށް ލީޑް ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލުން އެމަގާމްގައި ލީޑް 4 ޕޮއިންޓަށް ފުޅާކުރީ ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެންނެވެ. ލިވަޕޫލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 26 މެޗުން 60 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ސިޓީ ދެވަނައިގައި އޮތީ 25 މެޗުން 56 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ.

ލޫޓަން ޓައުން ކޮޅަށް ލިވަޕޫލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑް ނަގައިދިނީ ޑިފެންޑަރ ވެންޑައިކް އެވެ. އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ގަޕޯ އެވެ. ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ލުއިސް ޑިއާޒް އެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ފޮނުވާލި 8 ޝޮޓްވެސް ކާމިޔާބު ނުވިއެވެ. ފަހު ލަނޑު މެޗުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހީ އެލިއޮޓް އެވެ. މިއީ އޭނާ ލިވަޕޫލަށް ކުޅެދިން 100 ވަނަ މެޗެވެ. ލިވަޕޫލުން ހަތަރު ލަނޑުވެސް ޖެހީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ. އޭގެކުރިން ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލޫޓަން ޓައުން އިން އޮތީ ފުރަތަމަ ލީޑް ނަގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް