ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 05:32
މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްވިއްކުން
މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްވިއްކުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުމާލޭގެ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓް
ހުޅުމާލޭގެ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓް ހިންގަން ކުއްޔަށް ދެނީ
 
މަސްމާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ދެނީ އެއް އަހަރަށް، ކޮންމެ މަހަކު ކުލީގެ ގޮތުގައި 6،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެތަން ކުއްޔަށް ދޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގުރުއަތުލުމަކުން ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓް ހުންނަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން އިމާރާތުގެ ފަހަތުގައި އޮންނަ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައެވެ. އެއީ 2،378.82 އަކަފޫޓުގެ ތަނެކެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މަސްމާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ދެނީ އެއް އަހަރަށް ކަމަށާއި ކޮންމެ މަހަކު ކުލީގެ ގޮތުގައި 6،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލީސް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި 18،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސްކަނޑާދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ އެ ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގައި ކަމަށާއި އެ އަގު ލިސްޓު އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެތަން ކުއްޔަށް ހިފަން ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޝަރުތަކީ 100 ޕަސެންޓް ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންޖެހުމާއި އެއްވެސް ދަރަންޏެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވުމެވެ.

މަސްމާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނީ އަންނަ މަރޗް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ 9:30 އާއި 11 ދެމެދު އެޗްޑީސީއަށެވެ. ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ އެދުވަހުގެ 11:30ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް