ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 10:01
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑް ފޮޑެން އަދި އަލްވަރޭޒްއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑް ފޮޑެން އަދި އަލްވަރޭޒްއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ދެވަނަ އަށް
 
ބްރެންޓްފޯޑް ބަލިކުރީ 1-0 ން

1-0 ން ބްރެންޓްފޯޑް ބަލިކޮށް, އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ ދެވަނަ އަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ޖެހިލައިފި އެވެ.

ވާދަވެރި ލިވަޕޫލާއި, އާސެނަލްއާ މެޗުގެ އަދަދު ސިޓީން އެއްވަރުކުރިއިރު އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ. އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 25 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ސިޓީއަށް ލިބިފައިވަނީ 56 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 55 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ 49 ޕޮއިންޓާއެކު އެސްޓަން ވިލާ އެވެ.

ބްރެންޓްފޯޑް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވި މެޗުގައި ސިޓީގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ޖެހީ ހާލަންޑެވެ. މިއާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އޭނާ އިދިކޮޅަށް ކުޅުނު ހުރިހާ ޓީމެއް ކޮޅަށްވެސް ހާލަންޑް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މިއީ ސީޒަންގައި ހާލަންޑްގެ 22 ވަނަ ލަނޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް