ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 18:47
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޞާލިޙުގެ ތަހުނިޔާ ޝާހިދުއަށް
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
 
ޝާހިދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ އާ ބާރެއްގައި އެމްޑީޕީ ކުރިޔަށް ގެންދަވަންކަމަށް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހޮވިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކުބާދީ ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު ހޮވިވަޑައިގަތީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ހަމައެކަނި ޝާހިދު ކަމަށް ވުމުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު ހޮވިވަޑައިގަތުމުން ރައީސް ޞާލިޙު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ޝާހިދު ކޮށްދެވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނަށް އެބައޮތްކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމުން ޝާހިދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއެކު، އާ ބާރެއްގައި އެމްޑީޕީ ކުރިޔަށް ގެންދަވަންކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ގައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކަށް އެމްޑީޕީ ކާމިޔާބު ހޯދާނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ މިހާރު ވެސް އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުގައި މަަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޝާހިދު ވަނީ މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ވަޒީރުކަން ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ވެސް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން 21 ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވާތީއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ ޒިންމާ ވަގުތީގޮތުން މިހާތަނަށް އުފުއްލަވަމުން ގެންދެވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބަކީ އަރާ އިރާ އެކީ ނުކުމެ ދޮގު ދޮލަނގަށް ނޫނެކޭ ބުނަންވީ ވަގުތު - ޝާހިދު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުން ވަނީ ގަމުގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ފޭރިގެންފައި: ޝާހިދު
މިސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ބިރު ދެއްކުން: ޝާހިދު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި