ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 18:10
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންދޮށުގައި ހުރި ގަހެއް ވެއްޓިފައި
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންދޮށުގައި ހުރި ގަހެއް ވެއްޓިފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ގަހެއް ވެއްޓުން
ގަހެއް ވެއްޓި، ވޭނަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ
 
މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

މާލޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންދޮށުގައި ހުރި ގަހެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުގެ ކައިރީގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ވޭނަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، އެސަރަހައްދަށް ގަހެއް ވެއްޓިގެން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:31ގައި ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނާގޮތުގައި އެސަރަހައްދުގައި އެވަގުތު ހުރި ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮންމެސް ވަރަކަށް މި ހާދިސާގައި ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. ނަމަވެސް ގަސް ވޭން މައްޗަށް ވެއްޓުމުން އެހާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް އެކުއްޖާއަށް ނުވާކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް