ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 15:36
ބެޑްމިންޓަން އަމްޕަޔަރ އައިޝަތު ޝަމްހާ
ބެޑްމިންޓަން އަމްޕަޔަރ އައިޝަތު ޝަމްހާ
ފޭސްބުކް
ބެޑްމިންޓަން
ޕާކިސްތާނުން ލިބުނު ފުރުސަތު އޭދަފުށީ ޝަމްހާއަށް
 
މި ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 29އިން މާޗު 7 އަށް

ބެޑްމިންޓަން އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީނު ކުރާ ޕްރޮގްރާމަކަށް ފޮނުވަން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުނު ފުރުސަތު އޭދަފުއްޓަށްދީފި އެވެ.

މި މަހުގެ 29 އިން އަންނަ މަހުގެ 7 އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމް އާބާދުގައި ބާއްވާ މި ޕްރިގްރާމުގައި އެރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނީ ކައުންސިލަރު އައިޝަތު ޝަމްހާ ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

ޝަމްހާއަށް މި ފުރުސަތު ލިބިފައިވަނީ، އޭޝިއާގެ ބެޑްމިންޓަންގެ މައި ޖަމިއްޔާ (ބެޑްމިންޓަން އޭޝިއާ) އިން ރާއްޖެއަށް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތުގައި، އޭދަފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެން ބޭފުޅަކަށް މި ފުރުސަތު ދިނުމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައި އެކަން އިއުލާނުކުރުމުންނެވެ.

ފުޓްބޯޅަ އަށް މަޝްހޫރު އޭދަފުއްޓަކީ މިހާރު ބެޑްމިންޓަން ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގަައި ކުޅެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ޖަމިއްޔާ ކުލަބު އޭދަފުށީގެ ފަރާތުން ދަނީ އެކި އުމުރު ފުރާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބެޑްމިންޓަން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ގަވާއިދުން ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ޝަމްހާ އަކީ އޭދަފުށީގައި ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް