ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 05:08
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ހުރި ބައު ކާރުތަކެއްގައި ރޯވުން
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ހުރި ބައު ކާރުތަކެއްގައި ރޯވުން
އެމްއެންޑީއެފް
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
އައްޑޫގައި ހުރި ބައު ކާރުތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ
 
ރޯވި އަލިފާން، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ސ.ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަ ފައިޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވެ ވަނީ ނިއްވާލައިފައި

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ހުރި ބައު ކާރުތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ.

ސިފައިން ބުނި ގޮތުގައި، ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ މަރަދޫގެ ބާގާ ޝައިން ކުރިމަތީ ބައުވެ، ހަލާކުވެފައި ހުރި ކާރުތަކެއްގައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރޯވި އަލިފާން، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ސ.ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަ ފައިޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވެ ވަނީ ނިއްވާލައިފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ސިފައިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް