ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 23:51
ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދެއް
ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދެއް
އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިން
އަރިއަތޮޅު ރިސޯޓަކުން ސްނޯކްލިން ކުރަން އުޅުނު ފަތުރުވެރިއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
 
ގެއްލިގެން އުޅެނީ ކޮން ރިސޯޓެއްގެ ފަތުރުވެރިއެއް ކަމެއް ސިފައިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

އަރި އަތޮޅު (އއ. އަތޮޅު)ގެ ރިސޯޓަކުން ސްނޯކްލިން ކުރަން އުޅުނު ފަތުރުވެރިއެއް ގެއްލިގެން، ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ، އަރިއަތޮޅު ރިސޯޓަކުން ސްނޯކްލިން ކުރަން އުޅުނު ފަތުރުވެރިއެއް ގެއްލިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން، އެމީހާ ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ސާޗް އެންޑް ރެސްކިޔު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ގެއްލިގެން އުޅެނީ ކޮން ރިސޯޓެއްގެ ފަތުރުވެރިއެއް ކަމެއް ސިފައިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެ ފަތުރުވެރިޔާގެ މައުލޫމާތެއް ވެސް ސިފައިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
67%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް