ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 17:06
ރަޝިޔާ ގެ މައި އިދިކޮޅު ލީޑަރ އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
ރަޝިޔާ ގެ މައި އިދިކޮޅު ލީޑަރ އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
ރޮއިޓާސް
ނަވަލްނީގެ ހަށިގަނޑު ނުދޭން އުޅުން
ނަވަލްނީގެ ހަށިގަނޑު ނުދޭން އުޅޭ ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކޮށްފި
 
އެލެކްސީ ނަވަލްނީ އަކީ ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ޚާއްސަކޮށް ރައީސް ވްލަޑިމަރ ޕޫޓިންގެ ކޮރަޕްޝަން ހާމަ ކުރުމަށް އެންމެ ގަދަޔަށް އަޑުއުފުލަމުން އައި އެއްފަރާތެވެ.

ޖަލުގައި ހުއްޓާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފައިވާ ރަޝިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ލީޑަރ އެލެކްސީ ނަވަލްނީގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާ އާ ހަވާލުނުކޮށް ސަރުކާރުން ގަސްތުގައި ލަސްކުރަމުންދާކަމަށް ނަވަލްނީގެ އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކޮށްފިއެވެ.

ނަވަލްނީ ބަހައްޓާފައި ހުރީ މޮސްކޯގެ އުތުރުން 12 ސަތޭކައެއްހާ މޭލު ދުރުގައި އެންމެ ފިނި ހިސާބުގައި ހުންނަ، އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްވެރިންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ޖަލުގައެވެ.

ނަވަލްނީގެ މަންމަ ލުޑްމިލާ ނަވަލްނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަށިގަޑާ ހަވާލުވުމަށް ކޮލޮނީ އަށް ގޮސްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ހަށިގަނޑު ހަވާލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ފުރަތަމަ ހެދި ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރަގަޅުނޫންކަމަށާ އެހެން ޕޯސްމޯޓަމެއް ހެދުމަށް ހަށިގަނޑު މޯގްއަކަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  އެތަނަށް ދިޔައިރު އެތަންވެސް ހުރީ ބަންދު ކޮށްފައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނަވަލްނީ މަރުވި ގަޑިއެއްކަމަށް އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ ގަޑިއަކީ މެންދުރުފަހު 2:17 އެވެ. އަދި މަރުވި ސަބަބެއް ކަމަށް ދީފައިވާ ސަބަބަކީ "ސަޑްން ޑެތު ސިންޑްރޯމް" އެވެ.

ކުރިން ޕްރިޒަން ސަރވިސް އިން ބުނެފައިވަނީ ނަވްލްނީ ހިގާލަން ނެރުނުތަނާ ކުއްލިއަކަށް ހޭނެތުނީ ކަމުގައެވެ. އަދި މެޑިކަލް ޓީމުން ކުރިމަސައްކަތުންވެސް އޭނާސަލާމަތް ނުކުރެވި މަރުވީކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެލެކްސީ ނަވަލްނީ އަކީ ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ޚާއްސަކޮށް ރައީސް ވްލަޑިމަރ ޕޫޓިންގެ ކޮރަޕްޝަން ހާމަ ކުރުމަށް އެންމެ ގަދަޔަށް އަޑުއުފުލަމުން އައި އެއްފަރާތެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން އާދެކޮޅަށް ފެށިހަނގުރާމައާ ގުޅިގެންވެސް ޕޫޓިންއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުން އައިސްފައި ވެއެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ދިގު ޖަލުހުކުމެއް އިއްވައި އޭނާހުރީ ޖަލަށް ލާފައެވެ.

ނަވަލްނީގެ މަރާ ގުޅިގެން ރަޝިޔާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައިވެސް އަންނަނީ މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ. ރަޝިޔާގައި މުޒާހަރާ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ނެރެފައެވެ. މިއާއެކުވެސް މުޒާހަރާކޮށްގެންނާއި މާބެހެއްޓުންފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން މިހާތަނަށް 400 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ގްރޫޕް ތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެލެކްސީ ނަވަލްނީ އަކީ ހިއްވަރުގަދަ ކަމަސް މުޅިދުނިޔޭގަވެސް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަކަށް 2023 ގެ އޮސްކާގައި އެވޯޑް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ޖަރމަނީގެ މިއުނިކް ގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޖީ-ސެވަން ފޮރިންމިނިސްޓަރސް މީޓިންގ ގައި އިއްޔެވަނީ ނަވަލްނީގެ ހިއްވަރަށް ތައުރީފްކޮށް އޭނާގެ ހަނދާނުގައި އެއްމިނިޓްގެ ސުކޫތެއް ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް