ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 15:33
ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުން
ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 7:30އާ ހަމައަށް އެ ސަރަހައްދަށް ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް, ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ, ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 7:30އާ ހަމައަށް އެ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރޭކަމަށެވެ. މި ވަގުތުގައި އެސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް