ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 13:34
އިނގިރޭސި ރެފްރީން އެންތޮނީ ނޫކާޑު ހިފައިގެން ހުރި މަންޒަރެއް
އިނގިރޭސި ރެފްރީން އެންތޮނީ ނޫކާޑު ހިފައިގެން ހުރި މަންޒަރެއް
ގޫގުލް
ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދު
ނޫކާޑަކީ ފުޓްބޯޅައެއްނޫން: ޔޫއޭފާގެ ރައީސް
 
ނޫ ކާޑު ތައާރަފްކުރަން މަޝްހޫރު ކޯޗުން ވެސް ދެކޮޅު

ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދަށް ތައާރަފްކުރަން އުޅޭ ނޫ ކާޑަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ބައެއްނޫން ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ އެލެގްޒެންޑާ ސެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނޫކާޑު ތައާރަފްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ބޯޑް (އައިއެފްއޭބީ) އިންނެވެ. އެ ޖަމާއަތުން ވަނީ ޔޫރަޕާއި އެނޫންބައްރުތަކުގެ ދަށް ލީގުތަކުގައި މި ކާޑު ބޭނުންކޮށް ޓެސްޓްކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގައި މި ކާޑު ޓެސްޓް ކުރުމެވެ.

ނަމަވެސް ސެފެރިން ބުނީ 1970 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ރީނދޫ ކާޑާއި ރަތްކާޑު ތައާރަފްކުރި ފަހުން ގަވާއިދަށް އަންނަ ބޮޑު ބަދަލަކީ ނޫކާޑު ވެގެންދާއިރު މީގެ ސަބަބުން މާއެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ނޫކާޑާމެދު އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ބޮޑެތި ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން ވެސް ދެކޮޅު ހަދާފައިވަނިކޮށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އާއި އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އާއި ލިވަޕޫލްގެ ޔާގެން ކްލޮޕް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވެސް ވަނީ މިކާޑާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ނޫ ކާޑަކީ ރަތްކާޑު ދެއްކުމުގެ ދޭ އިންޒާރެކެވެ. މި ގޮތުން ގަސްތުގައި ކުރައްކާތެރި ފައުލެއް ނުވަތަ ރެފްރީގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ އަމަލެއް، ނުވަތަ ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރުން، ގަސްތުގައި ގޯލެއް ޖަހަނިކޮށް އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުން ފަދަ ކަންކަމުގައި މި ކާޑު ބޭނުން ކުރާނެ އެވެ. ދަށް ޑިވިޝަންތަކުގައި މި ކާޑު ދެއްކުމުން އެކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ކާޑު ދެއްކި ވަގުތުން ފެށިގެން 10 މިނިޓް ވަންދެން މެޗުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ އެވެ. އަދި އަލުން މެޗުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ދެ ވަނަ ނޫ ކާޑެއް ދައްކައިފިނަމަ ރަތްކާޑު ދެއްކި ކަމަށް ބަލަނީ އެވެ.

މި ގަވާއިދާމެދު ފާޑުކިޔާ ކޯޗުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކީޕަރު ދަނޑުން ފޮނުވާލައި ވަގުތުކޮޅަކަށް މެޗާ ވަކިވާން ޖެހޭއިރު ބަދަލު ކީޕަރަށް ކުޅެން ނުނުކުމެވޭތީ އެވެ.

ނަމަވެސް އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން ވަނީ އެފްއޭކަޕްގަ އާއި އިނގިރޭސި އަންހެން ލީގުގައި މި ކާޑު ޓެސްޓްކުރަން މިހާރު އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް