ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:47
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
މާރާމާރީ ހިންގުން
މާރާމާރީ ހިންގި ބިދޭސީންނަކީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހުންތޯ ބެލިފައިނުވަނީ ސިސްޓަމްގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެންކަމަށް ފުލުހުން ކޯޓުގައި ބުނެފި
 
އެމީހުން ބުނީ، އެމީހުން ސަމާސާ ކުރަމުންގޮސް، ސަމާސާ "ވިހަވެ" އެކަކު އަނެކަކަށް އަނިޔާކޮށް މާރާމާރީ ހިންގުނީކަމަށް
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް

މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ ބިދޭސީއަކު ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

އެ ދެމީހުންވެސް 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައެވެ.

ބަންދާގުޅޭ އަޑުއެހުމުގައި އެމީހުން ބުނީ، އެމީހުން ސަމާސާ ކުރަމުންގޮސް، ސަމާސާ "ވިހަވެ" އެކަކު އަނެކަކަށް އަނިޔާކޮށް މާރާމާރީ ހިންގުނީކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ ކަމެއް ދެން ތަކުރާރު ނުކުރާނެކަމަށްވެސް ކޯޓުގައި އެމީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސިސްޓަމްގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން، އޭނާއަކީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އުޅޭ މީހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި ޗެކް ނުކުރެވޭކަމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މި އަޑުއެހުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް