ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 18:48
ވިލިމާލޭގެ ފުލެޓެއް ބަލައިފާސްކޮށް އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި-ފައިލް ފޮޓޯ
ވިލިމާލޭގެ ފުލެޓެއް ބަލައިފާސްކޮށް އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި-ފައިލް ފޮޓޯ
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 41.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ރާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
 
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށްފައިވޭ
 
ޓާސްކްފޯސްތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
 
މިހާތަނަށް 183 މީހުން ވޮލެންޓްރީކޮށް ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެވިފައިވޭ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 41.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ރާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވީ ހޯމް ސެކްޓަރގެ މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ތިން ޓާސްކްފޯސްއެއް އެކުލަވާލައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 41.4 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ރާ ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އިހުސާން ވިދާޅުވީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 183 މީހުން ވޮލެންޓްރީކޮށް ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން 83 މީހުން ޑީޕޯޓު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އޯގަނައިޒްކޮށްފައިވާ ޓާސްކްފޯސްއިން މިހާތަނަށް އައިއިރުގައި އެކީ ޖުމްލަ 41.4 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ރާ ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައި. އޭގެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތުން މިހާރު ވަނީ 183 މީހުން ވޮލެންޓްރީކޮށް ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެވިފައި އަދި އޭގެ އިތުރުން 83 މީހުން ޑީޕޯޓު ކުރެވިފައި.
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް، މާލެސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް